سوالات واقعی آزمون سلپیپ کانادا

۲۰ آزمون سلپیپ از سوالات واقعی آزمون سلپیپ کانادا

آزمون CELPIP برای مهاجران کانادا

آزمون سلپیپ مخفف عبارت (Canadian English Language Proficiency Index Program) به معنای برنامه شاخص مهارت زبان انگلیسی کانادایی است. این آزمون مهارت شرکت کننده ها را در چهار سطح شنیداری (LISTENING) خواندن (READING) نوشتن (WRITING) و صحبت کردن (SPEAKING) ارزیابی می کند.

Practice Tests

celpip

CELPIP-General Practice Tests, Sets 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, and 10 (Online)
$225 CAD Free

پلن طلائی

  • پکیج کامل
  • دسترسی به پاسخ همه سؤالات

بزرگترین سایت آزمون سلپیپ کانادا

Top